Od 15.3.2011 nás nájdete na adrese Galvaniho 12/B, 1. poschodie

O spoločnosti

Spoločnosť Telefónia s.r.o. pôsobí na domácom aj zahraničnom trhu od začiatku roku 1992 (zakladajúci názov spoločnosti bol PosTel a.s.). Od svojho vzniku sa zameriava na poskytovanie profesionálnych služieb, poradenstva, kompletnej dodávky, montáže a inštalácie v oblasti infraštruktúry budov a objektov, vrátane technologicko-informačnej a komunikačnej sféry. Služby poskytované spoločnosťou pokrývajú kompletné potreby novo vznikajúcich, ale aj existujúcich subjektov, od návrhu až po samotnú realizáciu. Prvoradým cieľom je skĺbenie požiadaviek zákazníka do presne definovaného konečného stavu, a to v súčinnosti s profesionálnym poradenstvom, projektovaním a nevyhnutným školením zamestnancov.

Viac informácií

Profesionálne služby

Pri našej práci sa vždy snažíme vytvoriť harmonický a zmysluplný celok, ktorý robí presne to, čo potrebujete. Využívame pritom najnovšie trendy technológií, čo dokážu oceniť naši klienti.

Aktuality